รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • อนุมัติผลไวสุดภายใน 24 ชั่วโมง
 • รับเงินไวสุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการโอนสินทรัพย์
 • ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน
 • ระยะเวลาในการกู้ต่ำสุด 36 เดือน
 • อายุรถสูงสุด 18 ปี (รถเก๋ง 9 ปี , รถกระบะ 18 ปี)
 • กู้ได้ทุกอาชีพ
 • มีเครือข่ายเต้นท์รถให้บริการครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • เป็นผู้ใช้รถจริง หรือมีความสัมพันธ์ ทางเครือญาติ
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • ไม่ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ
 • ไม่เป็นนักบวชในศาสนาต่างๆ
 • สัญชาติไทย
 • มีใบขับขี่
 • มีโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

ของทั้งผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้

ช่องทางการสมัคร


สมัครผ่านหน้า website

คลิก! เพื่อสมัครสินเชื่อ

สมัครผ่าน แอปพลิเคชัน

คลื๊ก! เพื่อดาวน์โหลด

โทรสมัครผ่านศูนย์สินเชื่อ ใกล้บ้านคุณ

080-966-0850

สมัครสินเชื่อ

*การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามนโยบายเครดิตที่บริษัทกำหนด

เหตุผลที่คุณจะนึกถึงเรา

สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย

เช็คประวัติชำระเงิน และยอดกู้

ใช้งานง่าย ทุกที่ทุกเวลา

จัดเก็บข้อมูลการขอสินเชื่อ

ไม่ต้องเดินทางไปไหน

ระบบยืนยันตัวผู้กู้

สินเชื่อรถแลกเงิน อนุมัติไว
ให้ได้ทุกอาชีพ

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์
ชั้น 18 ห้อง 1801 ซอยหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 662 117 4645
อีเมล : care@iLease.co.th

สายด่วนโทร 021174645
© Copyright 2019 iLease Innovation Co., Ltd.