สินเชื่อยุค 4.0

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ อุดรธานี คุณอัมพร กองสมบัติ


8 เทรนด์ธุรกิจพลิกโลกที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องรู้ วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไวกว่าที่คิด องค์ความรู้แบบเดิม ๆ เริ่มใช้ ไม่ได้ในธุรกิจใหม่ iLease จึงประมวลภาพของเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นกับเอสเอ็มอีทุกท่าน

Thailand 4.0 เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศออกจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการใช้นวัตกรรมมาต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เป็นที่ ต้องการในระดับโลก
ที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านเศรษฐกิจมาแล้วถึง 3 ยุคคือ Thailand 1.0 ที่เป็นสังคมผลิตภาคเกษตร 2.0 สังคมอุตสาหกรรมเบา และ 3.0 สังคมที่มีการผลิตแบบอุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาสู่ยุค 3.0 ได้นั้นเป็นความโดดเด่นของเศรษฐกิจไทย แต่ 3.0 ได้พาประเทศไทยมาสู่ทางตันของการขยายรายได้ของประเทศ เพราะรายได้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการรับจ้างผลิต และการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อใช้ทรัพยากร และแรงงานราคาถูกภายในประเทศ
ก้าวที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ 4.0 ได้นั้น จำเป็นจะต้องก้าวข้ามแนวคิดการรับจ้างผลิต สู่การผลิตสินค้าและบริการด้วยตัวเอง หรือการก้าวข้ามจาก OEM และ ODM เป็น Brand
Thailand 4.0 เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของประเทศ และเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ เพราะภาครัฐเป็นผู้ผลักดันนโยบายความเปลี่ยนแปลง

Digital Disruption หรือ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสู่ Digital เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการก้าวเข้ามาของ Digital ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ได้สร้างผลกระทบต่อหลายธุรกิจ และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่น ๆ ในระยะเวลาอันใกล้นี้
ที่ผ่านมามีหลายภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดขึ้นของ Online และ Youtube ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจสื่อและธุรกิจโทรทัศน์ หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง ขณะที่อีกหลายธุรกิจต้องขายหุ้นให้กับกลุ่มนายทุนที่มีความพร้อมมากกว่า หรือผู้ประกอบการแท็กซี่และโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจาก Uber และ Airbnb
Digital Disruption จะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวโดยใช้ไอทีมาช่วยในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของดิจิทัล ซึ่งถ้าธุรกิจใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง หรือไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงจะโดนผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ Startup เข้ามาทดแทน

สินเชื่อยุค 4.0

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ อุดรธานี คุณอัมพร กองสมบัติ

ข่าวจากบริษัท

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ

เคล็ดลับขอสินเชื่อ

5 วิธีขอ “กู้เงิน” ยังไง ให้ผ่านฉลุย

สินเชื่อยุค 4.0

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ

ข่าวจากบริษัท

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ

เคล็ดลับขอสินเชื่อ

ไม่ผ่านการอนุมัติ เกิดจากสาเหตุใด?

สินเชื่อยุค 4.0

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ

เคล็ดลับขอสินเชื่อ

5 วิธีขอ “กู้เงิน” ยังไง ให้ผ่านฉลุย

ข่าวจากบริษัท

มารู้จักสินเชื่อ 4.0 ผ่าน ประสบการณ์ ผอ.ศูนย์สินเชื่อ