ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ขับรถเร็วอย่างไร ไม่ให้โดนใบสั่ง !!

วันนี้ iLease มีกฎหมายความเร็วของรถประเภทต่าง ๆ มาให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาและนำไปใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจำวัน

เชื่อว่ามีหลายคนที่ชอบขับรถเร็วมาก ๆ แต่การขับรถเร็วนั้นต้องมีขอบเขตในการขับด้วย ไม่อย่างนั้นล่ะก็คุณอาจจะเจอใบสั่งแบบไม่รู้ตัว วันนี้ iLease มีกฎหมายความเร็วของรถประเภทต่าง ๆ มาให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาและนำไปใช้ในการขับขี่ในชีวิตประจำวัน

กฎหมายความเร็วของรถประเภทต่าง ๆ

กระทรวงคมนาคมร่างกฎหมายใหม่ ได้กำหนดอัตราความเร็วการขับรถยนต์ไว้ ทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกินตามประเภทของรถ ได้แก่

1. ความเร็วรถบรรทุก

 • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 • รถบรรทุกผู้โดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2. ความเร็วรถยนต์

 • รถยนต์ 4 ล้อใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ขับรถเลนขวาสุดบนทางหลวง ต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถที่ใช้ในการเกษตร ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • รถจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3. ความเร็วรถจักรยานยนต์

 • รถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 • รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซีซีขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กฎหมายความเร็วบนทางด่วน

 • รถยนต์ 4 ล้อ วิ่งบนทางด่วนได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • รถบรรทุกมากกว่า 2,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสารเกิน 15 คน ขับบนทางยกระดับหรือทางด่วนได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ขับบนทางด่วนได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

นอกจากการขับรถเร็วแล้ว การเบรกหรือระยะเบรกก็สำคัญเช่นกัน สำหรับระยะเบรกของการขับรถด้วยความเร็วในระดับต่าง ๆ สามารถประมาณได้ดังนี้

 • ถ้าขับรถด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะต้องใช้ระยะเบรกอย่างน้อยที่สุดคือ 34 เมตร 
 • ถ้าขับรถด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะต้องใช้ระยะเบรกอย่างน้อยที่สุดคือ 54 เมตร
 • ถ้าขับด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะต้องใช้ระยะเบรกอย่างน้อยที่สุดคือ 80 เมตร

หากเราขับรถชิดคันข้างหน้ามากเกินไป อาจจะทำให้เราไม่มีระยะในการเบรก เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราจะเบรกรถแบบกะทันหัน และส่งผลให้เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงตามมา ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขับรถด้วยความเร็ว หรือการเบรกที่มีระยะความปลอดภัย เราต้องคำนึงถึงผลที่ตามมา และต้องขับขี่ตามกฎระเบียบของท้องถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเราเองและผู้อื่น

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน