สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของบริษัทฯ
อนุมัติง่าย อนุมัติง่ายรู้ผลไวภายใน 24 ชั่วโมง
ได้วงเงินเต็ม รับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการโอนสินทรัพย์
ได้วงเงินเต็ม กู้ได้ทุกอาชีพ

ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน / ระยะเวลาในการกู้ต่ำสุด 24 เดือน
อายุรถสูงสุด 15 ปี (รถเก๋ง 12 ปี , รถกระบะ 15 ปี)

ลงทะเบียนสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • อนุมัติผลไวสุดภายใน 24 ชั่วโมง
 • รับเงินไวสุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการโอนสินทรัพย์
 • ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน
 • ระยะเวลาในการกู้ต่ำสุด 36 เดือน
 • อายุรถสูงสุด 15 ปี (รถเก๋ง 12 ปี , รถกระบะ 15 ปี)
 • กู้ได้ทุกอาชีพ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • เป็นเจ้าของรถในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระที่อื่น (ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
 • ไม่จำกัดอาชีพ
 • ไม่ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ
 • ไม่เป็นนักบวชในศาสนาต่างๆ
 • สัญชาติไทย
 • มีใบขับขี่
 • มีโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครของทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
เอกสารแสดงรายได้
ลงทะเบียนสินเชื่อ