ที่อยู่

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560004781
เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1801 ชั้นที่ 18
ซอยหลังสวน แขวงสวนลุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรติดต่อสำนักงานใหญ่ 02-117-4645
ติดต่อช่องทางด่วนสมัครสินเชื่อ line @ilease

อีเมล : care@iLease.co.th


 • ค้นหาศูนย์สินเชื่อใกล้บ้านท่าน

  ศูนย์ลำพูน

  นางสาว จันทร์จิรา เบ็งผา
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตลำพูน
  โทร. 082-691-6550

  ศูนย์เชียงใหม่

  นางสาว จันทร์จิรา เบ็งผา
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเชียงใหม่
  โทร. 082-691-6550

  ศูนย์พะเยา

  นายขวัญชัย แสงจันทร์
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตพะเยา
  โทร. 093-138-3999

  ศูนย์เชียงราย

  นายขวัญชัย แสงจันทร์
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเชียงราย
  โทร. 093-138-3999

  ศูนย์กำแพงเพชร

  นายปริญญา มิ่งมงคล
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตกำแพงเพชร
  โทร. 097-023-6935

  ศูนย์ชัยนาท

  นางสาว รัชกร คงยุทธ
  ผู้อำนวยศูนย์สินเชื่อ เขตชัยนาท
  โทร. 065-862-9244

  ศูนย์อุทัยธานี

  นางสาว รัชกร คงยุทธ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตอุทัยธานี
  โทร. 065-862-9244

  ศูนย์นครสวรรค์

  นางสาว รัชกร คงยุทธ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตนครสวรรค์
  โทร. 065-862-9244

  ศูนย์ลพบุรี

  นาย กนกศักดิ์ โต๊ะนาค
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตลพบุรี
  โทร. 082-579-0030

  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

  นาย กีรติย์ แสงรอดรัตน์
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตพระนครศรีอยุธยา
  โทร. 099-649-0682

  ศูนย์นครปฐม

  นายประสิทธิ์ วิโสรัมย์
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตนครปฐม
  โทร. 081-986-5840

  ศูนย์ขอนแก่น

  นายสรธร วันปลั่ง
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตขอนแก่น
  โทร. 081-954-5609

  ศูนย์ร้อยเอ็ด

  นายสิทธิพงศ์ คำตะลา
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตร้อยเอ็ด
  โทร. 083-335-6992

  ศูนย์อุบลราชธานี

  นางสาวนิรัตนา พิมพ์ประจิตร
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตอุบลราชธานี
  โทร. 080-928-7992

  ศูนย์อุดรธานี

  นายอัมพร กองสมบัติ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตอุดรธานี
  โทร. 086-630-8883

  ศูนย์พิจิตร

  นายปริญญา มิ่งมงคล
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตพิจิตร
  โทร. 097-023-6935

  ศูนย์เลย

  นายอานนท์ มุงคำภา
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเลย
  โทร. 081-922-9128

  ศูนย์เพชรบูรณ์

  นายไกรสร ศรีพิเศษ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเพชรบูรณ์
  โทร. 097-962-9516

  ศูนย์พิษณุโลก

  นายอิทธิกร เพิ่มทวี
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตพิษณุโลก
  โทร. 099-269-4499

  ศูนย์เชียงใหม่

  นายศุภกิจ ฐิตญาโณ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเชียงใหม่
  โทร. 086-666-4885

  ศูนย์เชียงราย

  นายปานจิตร วรรณเจริญ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตสระแก้ว
  โทร. 080-644-2926

  ศูนย์ชัยภูมิ

  นายเวนิช ตั้งศรีทอง
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อชัยภูมิ
  โทร. 081-878-7409

  เฮียลิส 021174645
  สินเชื่อรถแลกเงิน อนุมัติไว
  ให้ได้ทุกอาชีพ

  บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด
  เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์
  ชั้น 18 ห้อง 1801 ซอยหลังสวน
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร : 662 117 4645
  อีเมล : care@iLease.co.th

  สายด่วนโทร 021174645
  © Copyright 2019 iLease Innovation Co., Ltd.