ที่อยู่

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560004781
เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1801 ชั้นที่ 18
ซอยหลังสวน แขวงสวนลุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรติดต่อสำนักงานใหญ่ 02-117-4645
โทรติดต่อสายด่วนสมัครสินเชื่อ 089-834-3933

อีเมล : care@iLease.co.th


 • ค้นหาศูนย์สินเชื่อใกล้บ้านท่าน

  ศูนย์นครปฐม

  นายประสิทธิ์ วิโสรัมย์
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตนครปฐม
  โทร. 081-986-5840

  ศูนย์ขอนแก่น

  นาย สรธร วันปลั่ง
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตขอนแก่น
  โทร. 081-954-5609

  ศูนย์ระยอง

  นางสาว ณัฐนันท์ ปรีดาพิลาวรรณ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตระยอง
  โทร. 093-095-6555

  ศูนย์อุบลราชธานี

  นายจักรพงษ์ วิจิตร
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตอุบลราชธานี
  โทร. 064-963-6963

  ศูนย์อุดรธานี

  นายอัมพร กองสมบัติ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตอุดรธานี
  โทร. 086-630-8883

  ศูนย์สกลนคร

  นายโอฬาร โชติกะสิริ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตสกลนคร
  โทร. 095-595-2925

  ศูนย์เลย

  นายอานนท์ มุงคำภา
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเลย
  โทร. 081-922-9128

  ศูนย์เพชรบูรณ์

  นายไกรสร ศรีพิเศษ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเพชรบูรณ์
  โทร. 097-962-9516

  ศูนย์พิษณุโลก

  นายอิทธิกร เพิ่มทวี
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตพิษณุโลก
  โทร. 099-269-4499

  ศูนย์นครสวรรค์

  นายถนอม ชาบำเหน็จ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตนครสวรรค์
  โทร. 089-960-5369

  ศูนย์เชียงใหม่

  นายศุภกิจ ฐิตญาโณ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตเชียงใหม่
  โทร. 086-666-4885

  ศูนย์เชียงราย

  นายปานจิตร วรรณเจริญ
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อ เขตสระแก้ว
  โทร. 080-644-2926

  ศูนย์ชัยภูมิ

  นายเวนิช ตั้งศรีทอง
  ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อชัยภูมิ
  โทร. 081-878-7409

  เฮียลิส 089 8343 933
  สินเชื่อรถแลกเงิน อนุมัติไว
  ให้ได้ทุกอาชีพ

  บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด
  เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์
  ชั้น 18 ห้อง 1801 ซอยหลังสวน
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร : 662 117 4645
  อีเมล : care@iLease.co.th

  สายด่วนโทร 089 8343 933
  © Copyright 2019 iLease Innovation Co., Ltd.