สมัครงาน


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ

ดำเนินการสมัคร และให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ สร้างเครือข่ายผู้แนะนำสินเชื่อ และขายสินเชื่อในพื้นที่

จำนวนตำแหน่งว่าง
14 ตำแหน่ง
จังหวัดที่เปิดรับ
อุดรธานี,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,
เชียงราย,สกลนคร,ชัยภูมิ,เลย,นครสวรรค์,เพชรบูรณ์,
ปทุมธานี,นครปฐม,พิษณุโลก,บุรีรัมย์
รายละเอียดงาน
ดำเนินการสมัคร และให้คำแนะนำด้านสินเชื่อสร้างเครือข่ายผู้แนะนำสินเชื่อ และขายสินเชื่อในพื้นที่
สถานที่ และเวลาทำงาน
ไม่ต้องเข้าสำนักงานไม่มีเวลาเข้างานทำงานตามวันทำการของธนาคาร
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ และอายุมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้คล่องแคล่วมีทักษะด้านการพูดมีทักษะด้านการบริการอย่างสุภาพ และเป็นมืออาชีพมีรถยนต์หรือยานพาหนะ สำหรับเดินทางติดต่อลูกค้า
ผลตอบแทน
ค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปีเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้แนะนำ และโบรคเกอร์ด้านการจัดหาสินเชื่อ

จัดหาลูกค้าที่มีความต้องการใช้สินเชื่อ

จำนวนตำแหน่งว่าง
14 ตำแหน่ง
จังหวัดที่เปิดรับ
อุดรธานี,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,
เชียงราย,สกลนคร,ชัยภูมิ,เลย,นครสวรรค์,เพชรบูรณ์,
ปทุมธานี,นครปฐม,พิษณุโลก,บุรีรัมย์
รายละเอียดงาน
ดำเนินการสมัคร และให้คำแนะนำด้านสินเชื่อสร้างเครือข่ายผู้แนะนำสินเชื่อ และขายสินเชื่อในพื้นที่
สถานที่ และเวลาทำงาน
ไม่ต้องเข้าสำนักงานไม่มีเวลาเข้างานทำงานตามวันทำการของธนาคาร
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ และอายุมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้คล่องแคล่วมีทักษะด้านการพูดมีทักษะด้านการบริการอย่างสุภาพ และเป็นมืออาชีพมีรถยนต์หรือยานพาหนะ สำหรับเดินทางติดต่อลูกค้า
ผลตอบแทน
ค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปีเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้แนะนำ และโบรคเกอร์ด้านการจัดหาสินเชื่อ

จัดหาลูกค้าที่มีความต้องการใช้สินเชื่อ

จำนวนตำแหน่งว่าง
14 ตำแหน่ง
จังหวัดที่เปิดรับ
อุดรธานี,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,
เชียงราย,สกลนคร,ชัยภูมิ,เลย,นครสวรรค์,เพชรบูรณ์,
ปทุมธานี,นครปฐม,พิษณุโลก,บุรีรัมย์
รายละเอียดงาน
ดำเนินการสมัคร และให้คำแนะนำด้านสินเชื่อสร้างเครือข่ายผู้แนะนำสินเชื่อ และขายสินเชื่อในพื้นที่
สถานที่ และเวลาทำงาน
ไม่ต้องเข้าสำนักงานไม่มีเวลาเข้างานทำงานตามวันทำการของธนาคาร
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศ และอายุมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้คล่องแคล่วมีทักษะด้านการพูดมีทักษะด้านการบริการอย่างสุภาพ และเป็นมืออาชีพมีรถยนต์หรือยานพาหนะ สำหรับเดินทางติดต่อลูกค้า
ผลตอบแทน
ค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปีเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ชีวิตที่ iLease

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด เรามุ่งเน้นการทำงานที่ตั้งเป้าหมาย และผลลัพธ์เป็นสำคัญ ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นแรง ขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ธุรกิจไปยังเป้าหมายสูงสุดได้

ปัจจุบันเรามีทรัพยากรบุคคลภายใต้บริษัท อยู่กว่า 50 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มี Smartphone และ Internet นับว่าเป็นกลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง เดียวในประเทศไทย ที่สามารถให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่าง สะดวกสบาย โดยวัดที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ

ปัจจุบันเรามีทรัพยากรบุคคลภายใต้บริษัท อยู่กว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มี Smartphone และ Internet นับว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ ลีสซิ่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถให้พนักงานทุกคน ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โดยวัดที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ

เสียงจากพนักงาน

คุณนพพล สุนทรกระจ่าง

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัล

คุณพลอยไพลิน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสลักจิต

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

คุณอัมพร กองสมบัติ

ผู้อำนวยการศูนย์สินเชื่อจังหวัดอุดรธานี

ไอลิส เป็นบริษัทที่ทันสมัยในทุกด้าน ทั้งด้านการทำงาน และการให้บริการ ทุกขั้นตอนจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้น ทำให้ทำงานสนุก ราบรื่น ลดความผิดพลาดไปได้เยอะ

ยุคที่บริษัทไม่ต้องใช้คนเยอะ แต่ได้ผลงานเยอะเท่ากับบริษัทที่มีเป้าขนาดเดียวกัน และไอลิส คือบริษัทที่กล่าวมา ทีมปฏิบัติงานแทบจะไม่ต้องพิมพ์ หรือป้อนข้อมูลเยอะ เพราะระบบจะช่วยลดขั้นตอน ทำให้เราสามารถส่งข้อมูลได้เร็ว และอนุมัติได้ไวยิ่งขึ่น

วิเคราะห์ลูกค้ามาเป็นหมื่นๆ เคส ตั้งแต่ร่วมงานกับไอลิส ชีวิตง่ายขึ้นมาก ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณากับข้อมูลที่ไม่จำเป็น ทำให้ออกคะแนนและความเห็นด้านการวิเคราะห์สินเชื่อได้ไวมากขึ้นหลายสิบเท่าในหนึ่งวัน

ทีมงานสินเชื่ออุดรธานี เราทำงานกันด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องแบกซองเอกสารไปพบลูกค้า หรือแบกซองเอกสารกลับมาสำนักงานเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ยุ่งยาก เราอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้แทบจะทันที หลังจากสมัคร เพราะทุกขั้นตอนที่ออกแบบมา ทำให้เราสามารถจบงานบนมือถือเพียงเครื่องเดียว ในเวลาไม่กี่นาที

สินเชื่อรถแลกเงิน อนุมัติไว
ให้ได้ทุกอาชีพ

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์
ชั้น 18 ห้อง 1801 ซอยหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 662 117 4645
อีเมล : care@iLease.co.th

สายด่วนโทร 021174645
© Copyright 2019 iLease Innovation Co., Ltd.