ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

การทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ ปี 2566

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็มีหลักเกณฑ์การใช้ อายุการใช้งาน รวมถึงเวลาต่อใบขับขี่แตกต่างกัน

ก่อนที่เราจะนำรถออกมาใช้งานบนท้องถนน สิ่งหนึ่งที่ต้องมีและเตรียมให้พร้อมก็คือใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ ที่เปรียบเสมือนเอกสารสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกออกให้กับบุคคลนั้น ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็มีหลักเกณฑ์การใช้ อายุการใช้งาน รวมถึงเวลาต่อใบขับขี่แตกต่างกันด้วย วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการทำใบขับขี่ปี 2566 มาให้ทุกคนได้ศึกษาก่อนที่จะไปทำใบขับขี่กัน

ใบขับขี่มีกี่ประเภท ?

หากแบ่งตามประเภทของใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท ส่วนบุคคล (บ.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ
2. ประเภท ทุกประเภท (ท.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

ใบขับขี่มีกี่ชนิด ?

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ หากแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน จะมีถึง 11 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือใบขับขี่สากล

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ ปี 2566

1. จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
ผู้ที่จะเข้ารับบริการทำใบขับขี่ใหม่ หรือใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ DLT Smart Queue ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมกับบันทึกหน้าจอการจองคิวเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งในวันที่มารับบริการ

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

3. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
– ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
-ทดสอบปฏิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

4. เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือยังไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทางออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานเท่านั้น โดยจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 5 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

5. ทำการสอบข้อเขียน
ทำการทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ โดยต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 45 ข้อ หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วัน หลังอบรม

6. ทำการสอบปฏิบัติ หรือทดสอบขับรถ
การสอบปฏิบัติหรือทดสอบขับรถนั้นส่วนใหญ่จะดำเนินการในวันถัดไป โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ามาทำการทดสอบขับรถที่สำนักงานขนส่งได้ สำหรับการทดสอบขับรถจะมีทั้งหมด 3 ท่าด้วยกัน ได้แก่

 • การจอดรถเทียบทางเท้า
 • การถอยรถเข้าซอง
 • การขับเดินหน้าและถอยหลัง

7. ถ่ายรูปทำใบขับขี่ และชำระเงิน
ในขั้นตอนนี้จะมีค่าบริการทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งสามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็นแบบ 5 ปี โดยสามารถดำเนินการต่อล่วงหน้า 90 วัน

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน