ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

รู้หรือไม่ ต่อใบขับขี่ ปี2567 ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วนะ

ใบขับขี่จะหมดอายุแล้ว วันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่า "จะต่อใบขับขี่ ในปี2567 ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วนะคะ"

ใบขับขี่จะหมดอายุแล้ว ไหนจะต้องยุ่งยากจองคิวอีก ไม่รู้คิวจะเต็มไหม จะหาวันว่างตรงกับวันทำการได้ยังไง บลา ๆ เป็นปัญหาสำหรับหลาย ๆ คนเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่า “จะต่อใบขับขี่ ในปี2567 ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วนะคะ”

ใบขับขี่มีกี่ชนิด แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ หากแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน จะมีถึง 11 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น
 • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือใบขับขี่สากล

หากแบ่งตามประเภทของใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภท ส่วนบุคคล (บ.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ
2. ประเภท ทุกประเภท (ท.) คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท จะใช้สำหรับรถสาธารณะ รถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

ต่อใบขับขี่ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปต่อใบขับขี่ ได้แก่

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบขับขี่ฉบับเดิมตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 4. ซึ่งแนะนำให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง DLT E-Learning จะได้ไม่ต้องรอนาน
 5. มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น การทดสอบทางสายตา , ทดสอบการมองเห็นสี , ทดสอบปฏิกิริยาเท้า

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 1. เตรียมเอกสาร
 2. จองคิวล่วงหน้า สำหรับใครคที่จองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ และอบรมออนไลน์มาแล้วเรียบร้อย ให้นำใบรับรองผลทดสอบการอบรมใบขับขี่ และเอกสารที่เตรียมมา ยื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง และทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้เลย
 3. สำหรับผู้ที่ Walk In กดบัตรคิวที่สำนักงานขนส่ง ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ รอคิว เข้าอบรม และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 4. เมื่ออบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายเสร็จแล้ว รอชำระค่าธรรมเนียม และรอเรียกถ่ายรูป ทำการออกบัตรได้เลย

หมายเหตุ : สำนักงานขนส่งจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ Walk In จะได้รับบริการในลำดับถัดไป

ค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ ปี2567

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท
 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 255 บาท
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 205 บาท
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 105 บาท

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน