ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

พ.ร.บ. รถหมดอายุ ต้องทำอย่างไร

เมื่อ พ.ร.บ. รถขาดหรือหมดอายุแล้ว เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบให้คุณ

มีหลายคนที่ลืมต่อ พ.ร.บ. รถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยายนต์ และเมื่อ พ.ร.บ. รถขาดหรือหมดอายุแล้ว เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบให้คุณ

ขาดต่อ พ.ร.บ. จะเสียค่าปรับไหม

พ.ร.บ.รถยนต์
การขาดต่อพ.ร.บ. รถยนต์ไม่ได้มีค่าปรับในการต่อ พ.ร.บ. อีกครั้ง เพียงแต่จะส่งผลให้มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกตรวจระหว่างที่ใช้รถยนต์ แล้วเจ้าของรถจะต้องแสดงหลักฐาน พ.ร.บ. หากไม่มีหลักฐานแสดงหรือขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็จะโดนปรับนั่นเอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่คุ้มเอาเสียเลย นอกจากจะโดนเสียค่าปรับเมื่อถูกตรวจพบแล้ว หากใครไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถเสียภาษี หรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้อีกด้วย และเมื่อไม่ได้เสียภาษีรถยนต์หรือปล่อยให้ทะเบียนขาด จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน ดังนั้นหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุ และอย่าปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาดนะ

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
การ ขาด พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ นั้นมีโทษทางกฎหมาย ดังนั้นเมื่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ของเราหมดอายุก็ควรรีบไปต่อทันที ซึ่งโทษของการขาดต่อพรบรถจักรยานยนต์ก็มีดังนี้

  • พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาด 1 เดือน หรือ 30 วัน สามารถนำไปต่อได้โดยไม่เสียค่าปรับใด ๆ นอกจากจะเสียภาษีรถจักรยานยนต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาด 1 ปี สำหรับใครที่ขาดต่อภายใน 1 ปี ไม่ต้องตกใจไป คุณสามารถไปต่อพ.ร.บ. ได้เลยเช่นเดียวกัน แต่ต้องเสียค่าปรับภาษีรถจักรยานยนต์เพิ่ม 1% ต่อเดือนจากค่าภาษีประจำปี เช่น หากภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี 100 บาท คุณจะต้องจ่ายค่าปรับ 1 บาทต่อเดือน เป็นต้น 
  • พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาด 2 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ต้องการ ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาด 2 ปี ขึ้นไป จะไม่สามารถต่อได้ในทันที เพราะเป็นระยะเวลาที่นานเกินและถูกถอดทะเบียนและถูกระงับการใช้หมายเลขทะเบียนทันที ต้องไปทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ใหม่ โดยจะต้องยื่นเรื่องการขอเลขทะเบียนใหม่เสียก่อน จากนั้น ต้องนำรถไปตรวจสภาพและจัดเตรียมเอกสารขอทะเบียนใหม่ จากนั้นจึงแจ้งเรื่องขอ ซื้อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ออนไลน์ ไม่ต่างจากเวลาออกรถใหม่นั่นเอง

เราสามารถต่อพ.ร.บ. รถยนต์หรือจักรยานยนต์ล่วงหน้า 90 วัน (หรือ 3 เดือน) ก่อนวันหมดอายุความคุ้มครอง ในกรณีที่ไม่สะดวกไปต่อที่กรมขนส่ง ก็สามารถต่อพ.ร.บ.ออนไลน์ได้

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน