ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

สวัสดีปีใหม่ 2567 วันนี้ iLease มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ มาให้เพื่อน ๆ ได้ทำความเข้าใจกัน พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง ไปดูกัน

สวัสดีปีใหม่ 2567 วันนี้ iLease มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ มาให้เพื่อน ๆ ได้ทำความเข้าใจกัน พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง เราสามารถซื้อประกัน พ.ร.บ. ล่วงหน้าได้ไหม ไปหาคำตอบกัน

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร

พ.ร.บ. รถยนต์ คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยรถทุกคันจะถูกบังคับให้ทำ พ.ร.บ. นี้ โดย พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่จะรับผิดชอบต่อบุคคลเท่านั้น ไม่รับผิดชอบต่อตัวรถยนต์แต่อย่างใด พ.ร.บ. รถยนต์นี้รถทุกคันบังคับให้ทำ หากไม่ทำจะมีความผิดทางกฎหมาย คือ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทำแล้วไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เราสามารถซื้อประกัน พ.ร.บ. ล่วงหน้าได้ไหม

คำตอบคือ ได้ พ.ร.บ. รถยนต์สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน

พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ คือการมอบความคุ้มครองให้กับผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถ โดยที่ไม่สนว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้เสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ โดยพ.ร.บ.รถยนต์จะให้ความคุ้มครองที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

1. คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น
โดยหลังจากเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ จะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ค่าเสียหายในกรณีทุพพลภาพ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด โดยบริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับคำร้องขอให้บริษัทชดเชยในความเสียหายจากผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน

2. คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน
เป็นค่าเสียหายหลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กรณีได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง (มีหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าทดแทนเป็นจำนวนเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาท/คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดที่สูญเสียอวัยวะและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด
 • ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในฐานะ “ผู้ป่วยใน” ภายในสถานพยาบาล ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน

พ.ร.บ. รถแต่ละประเภทราคาเท่าไหร่

 • รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน เบี้ยประกัน พ.ร.บ. = 645.21 บาท/ปี
 • รถกระบะน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน เบี้ย พ.ร.บ. =  967.28 บาท/ปี
 • รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง = 1,182.35 บาท/ปี

ไม่ทำประกัน พ.ร.บ. จะมีโทษ หรือโดนปรับไหม

การทำประกัน พ.ร.บ. คือการทำประกันภัยภาคบังคับ โดยเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนจะต้องทำกันเป็นปกติ ซึ่งการที่ไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อกฎหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และจะไม่สามารถเสียภาษีรถยนต์ได้ ซึ่งส่งผลให้ป้ายทะเบียนขาดต่ออายุร่วมด้วย นอกจากนี้ การไม่ทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ยังมีโทษตามกฎหมายอีก ดังนี้

 • ไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • ไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ก็ทำให้ต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ การไม่ต่อภาษีรถยนต์ หากถูกจับจะเสียค่าปรับ 400-1,000 บาท และโดนปรับดอกเบี้ยเพิ่มเดือนละ 1% ในครั้งถัดไป และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับการใช้งานและโดนโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอีกด้วย
 • หากไม่ใช่เจ้าของรถ ขับขี่รถคันที่ไม่ได้ทำหรือไม่ได้ต่ออายุ ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • หากเจ้าของรถไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ และได้นำรถไปใช้จะถูกปรับตามข้อ 1 และ 2 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่อยากโดนปรับ ให้เพื่อน ๆ ทุกคน ต่อ พ.ร.บ. กันด้วยนะ และอย่าลืมขับขี่ตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดกันด้วย เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่น

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน