ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

โอนรถมือสองด้วยตัวเอง ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การโอนรถจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การโอนตรงและการโอนลอย ขั้นตอนการโอนรถมือสองด้วยตัวเอง ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว

โอนรถ คือ การเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถคนเดิมให้เป็นชื่อเจ้ารถคนใหม่เมื่อมีการตกลงซื้อขายกัน โดยการโอนรถจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การโอนตรงและการโอนลอย ขั้นตอนการโอนรถมือสองด้วยตัวเอง ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว

การโอนตรง คืออะไร

การโอนตรง คือ การที่เจ้าของรถเก่าและเจ้าของใหม่ไปโอนรถด้วยกันต่อหน้านายทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งรถคันนั้นจะต้องมีสภาพที่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถ หากไม่ตรงกันจะต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หากมีการดัดแปลงเพิ่มจะต้องมีการนำรถไปตรวจสภาพก่อน ยกเว้นรถที่เช่าซื้อหรือซื้อขายจากไฟแนนซ์ (รถใหม่) อันนี้ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

การโอนลอย คืออะไร

การโอนลอย คือ การที่ผู้ขายมอบเอกสารให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเอง โดยจะมีการเซ็นทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้แล้ว วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลา แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยง เพราะถ้าผู้ซื้อยังไม่ได้โอนรถเป็นชื่อของตัวเอง หากนำรถไปกระทำการผิดกฎหมาย คนรับผิดชอบก็คือเจ้าของรถคันเก่า ในทางตรงกันข้าม ผู้ซื้อก็มีโอกาสได้รถย้อมแมวหรือมีประวัติไม่ดีเช่นกัน

ขั้นตอนการโอนรถมือสอง ทำอย่างไร

 1. นำรถไปตรวจสภาพที่แผนกตรวจสภาพรถ ที่กรมขนส่งทางบก
 2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ
 3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

จุดสำคัญที่ต้องตรวจเช็คก่อนทำการโอนรถ

 1. หมายเลขตัวถัง
 2. เลขเครื่องยนต์
 3. สีของรถเป็นสีเดิม ๆ จากโรงงาน
 4. มีการชำระภาษีรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องทุกปี

การโอนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. ใบคู่มือจดทะเบียน หรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง 
 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและลายเซ็น
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและลายเซ็น
 4. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี
 5. สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่งของรถที่ต้องการซื้อขาย
 6. แบบคำขอและรับโอนที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อย

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถ

 1. ค่าคำขอ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ 50 บาท
 4. ค่าอากรแสตมป์ โอนรถ 50 บาท ต่อราคาประเมิน 10,000 บาท หากประเมินรถไว้ที่ 200,000 บาท ค่าอากรแสตมป์เท่ากับ 1,000 บาท
 5. กรณีเล่มทะเบียนชำรุดเสียค่าเปลี่ยน 100 บาท
 6. กรณีมีการเปลี่ยนทะเบียนรถ ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 2 แผ่น หน้า-หลัง 200 บาท

โอนรถ ต้องเอารถไปหรือไม่

การโอนรถต้องนำรถไปที่ขนส่งด้วยเพื่อตรวจสภาพรถ เพื่อเช็คว่าเลขตัวถังตรงกัน และสภาพที่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถ ไม่สามารถตรวจสภาพที่ตรอ.ได้ เว้นแต่ว่าทาง ตรอ. เองจะมีบริการรับโอนรถ ซึ่งจะมีการนำเอกสารไปยื่นให้ที่ขนส่งและอาจขับรถของคุณไปตรวจสภาพที่ขนส่งให้ด้วย

สามารถโอนรถข้ามจังหวัด หรือโอนปลายทางได้หรือไม่

ผู้ขายกับผู้ซื้ออาจจะอยู่กันคนละจังหวัดกัน การโอนรถข้ามจังหวัดสามารถทำได้ เพียงนำเอกสารด้านล่างนี้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะให้กรอกใบคำขอโอนรถข้ามจังหวัด ถ้าใช้เลขทะเบียนเดิมแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้เลย จากนั้นรอ 3 วัน เจ้าหน้าที่จะนัดมาตรวจสภาพรถ ถ้าจะเปลี่ยนเลขทะเบียน หลังจากตรวจสภาพรถแล้ว เจ้าหน้าที่นัดรับเล่มทะเบียนรถใหม่และถอดป้ายทะเบียนเดิม พร้อมกับให้เราเตรียมเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุด

เอกสารสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัด

 1. เล่มทะเบียนรถยนต์
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอนและผู้รับโอน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน
 4. สัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
 5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (เช่น การโอนลอย)
 6. แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลายเซ็นผู้โอนและผู้รับโอน

ขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัด

 1. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งของจังหวัด
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าโอนรถจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหน (ถ้าใช้เลขทะเบียนเดิมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนโอนรถด้วย)
 3. ยื่นเอกสารที่เตรียมมา
 4. กรอกคำขอโอนรถข้ามจังหวัด
 5. ชำระค่าธรรมเนียม
 6. เจ้าหน้าที่นัดวันตรวจสภาพรถ

กรณีเปลี่ยนเลขทะเบียนรถ เจ้าหน้าที่นัดรับเล่มทะเบียนรถใหม่และถอดป้ายทะเบียนเดิม (หลังจากตรวจสภาพรถแล้ว) ในวันนี้เราต้องเตรียมเอกสารมาอีก 1 ชุด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่รถเป็นชื่อนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ของผู้โอนและผู้รับรถ
 • ใบคำขอโอนรถและรับรถ

จากนั้นรอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ พร้อมเล่มทะเบียนรถใหม่ ไม่เกิน 1 สัปดาห์

บอกเลยว่าการโอนรถนั้นง่ายนิดเดียว แถมการทำที่ขนส่งจะปลอดภัยมากด้วย เพราะนอกจากจะได้ตรวจสภาพรถเบื้องต้นแล้ว ยังสามารถตรวจประวัติของรถได้อีก ทำให้การซื้อขายง่ายและสบายใจขึ้น

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน