ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ลืมต่อใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว ควรทำอย่างไร?!

คนขับรถทุกคนที่มีประเภทใบขับขี่แตกต่างกันไป หากไม่อยากเสียค่าปรับต้องพกใบขับขี่อยู่ตลอดเวลา และเมื่อใบขับขี่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว ควรรีบไปต่อใบขับขี่ทันที อย่าปล่อยให้ใบขับขี่ขาดนานเกินไป

ทำอย่างไรดี เมื่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว แต่ลืมต่อใบขับขี่ จะต้องอบรมใหม่ไหม หรือจะต้องเสียค่าปรับอะไรรึเปล่า วันนี้เรานำแนวทางความรู้เรื่องใบขับขี่หมดอายุมาฝากเพื่อน ๆ ลืมต่อใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว ควรทำอย่างไร?! บทความด้านล่างนี้มีคำตอบ

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี จะต้องอบรมใหม่ไหม?

สำหรับกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้ง โดยต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50 ไม่ต้องเข้าอบรมใหม่

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว ควรทำอย่างไร?

กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว ไม่ต้องอบรมใหม่ เราสามารถนำเอกสารยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งได้เลย หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1.กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องดำเนินการสอบข้อเขียนใหม่ โดยต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50

2.กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป ต้องดำเนินการอบรมใบขับขี่และทดสอบการขับขี่ใหม่ทั้งหมดแบบเดียวกับที่เราขอทำใบขับขี่ใหม่ นอกจากใบอนุญาตขับขี่หมดอายุแล้ว ก็จะมีโทษตามกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ปี 2566 ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ปี 2566 นั้น สามารถทำการต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว โดยผู้ขับขี่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ DLT elearning เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
  2. ดูวิดีโอการอบรมตามใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ
  3. ตอบคำถามจากการดูวิดีโอ 3 ข้อ
  4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน
  5. เสร็จสิ้นการอบรม
  6. นำผลและเตรียมเอกสารไปยื่นต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทางบก โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง?

เมื่ออบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารในการต่อใบขับขี่แล้วนำเอกสารไปยื่นต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทางบกที่คุณได้เลือกไว้ ตามวันและเวลาที่นัดหมายได้เลย ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อใบขับขี่ มีดังนี้

  1. ใบขับขี่ฉบับเดิมที่หมดอายุแล้ว
  2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  3. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนระยะเวลาต่อใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ร่วมด้วย

คนขับรถทุกคนที่มีประเภทใบขับขี่แตกต่างกันไป หากไม่อยากเสียค่าปรับล่ะก็ต้องพกใบขับขี่อยู่ตลอดเวลานะ และเมื่อใบขับขี่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว ควรรีบไปต่อใบขับขี่ทันที อย่าปล่อยให้ใบขับขี่ขาดนานเกินไป

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน

ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ   อนุมัติง่าย อนุมัติง่าย   ได้วงเงินเต็ม ได้วงเงินเต็ม

อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินและเงื่อนไขของทางบริษัท อนุมัติไวรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินไวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการโอนทรัพย์ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

ลงทะเบียน สินเชื่อรถแลกเงิน