ป้ายกำกับ กรณีคนต่างชาติ

การทำใบขับขี่สากล

ทำใบขับขี่สากล ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ใบขับขี่สากล หรือ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ คือ เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนว่าสามารถขับรถยนต์ได้ในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน