ป้ายกำกับ การต่อพ.ร.บ.รถยนต์

การต่อพรบ

การต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ปี 2566

รถยนต์ทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนน จะมีอายุทะเบียนที่อนุญาตเพียง 1 ปี เท่านั้น ซึ่งเมื่อครบรอบจะต้องไปยื่นชำระค่าภาษีเป็นประจำปีทุก ๆ ปี หรือที่เรียกว่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี