ป้ายกำกับ การบำรุงรักษาระบบเบรก

ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาระบบเบรก

ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาระบบเบรก

เบรกรถยนต์มีความสำคัญต่อการชะลอความเร็วเพื่อหยุดและจอดรถเป็นอย่างมาก ดังนั้นการดูแลรักษาชุดเบรกทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง