ป้ายกำกับ กำจัดคราบน้ำบนกระจกรถ

กำจัดคราบน้ำฝังแน่นบนกระจกรถยนต์

กำจัดคราบน้ำฝังแน่นบนกระจกรถยนต์

ทุกครั้งที่ฝนตกใส่ตัวรถยนต์ของเราก็จะทิ้งคราบรอยน้ำหรือคราบหินปูนไว้บนกระจกรถ ก่อให้เกิดความสกปรกและยังบดบังทัศนยีภาพในการมองเห็นอีกด้วย