ป้ายกำกับ ขั้นตอนการทำใบขับขี่

ทำใบขับขี่ 2566

การทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ ปี 2566

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็มีหลักเกณฑ์การใช้ อายุการใช้งาน รวมถึงเวลาต่อใบขับขี่แตกต่างกัน