ป้ายกำกับ จอดรถหน้าบ้านตัวเอง “ผิดกฎหมาย” หรือไม่?

จอดรถหน้าบ้านตัวเอง ผิดกฎหมาย หรือไม่

จอดรถหน้าบ้านตัวเอง “ผิดกฎหมาย” หรือไม่?

ปัญหาที่จอดรถถือเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายคนต้องพบเจอ ไม่ว่าจะอยู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ หรือหมู่บ้านจัดสรรก็ตาม แต่หากการจอดรถหน้าบ้านของตัวเป็นการกีดขวางจราจรทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก ก็จะทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนจนกลายเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งตามมาได้เช่นกัน