ป้ายกำกับ รถเสียศูนย์เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

รถเสียศูนย์สังเกตได้ ง่ายนิดเดียว

รถเสียศูนย์สังเกตได้ ง่ายนิดเดียว

หากรถที่กำลังขับอยู่นั้น จู่ ๆ สังเกตได้ว่าการทรงตัวของรถนั้นแปลกไป และรู้สึกว่ารถของเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่า ซึ่งอาการแบบนี้ เรียกว่า อาการรถเสียศูนย์ นั่นเอง