ป้ายกำกับ เบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับรถยนต์

รถเสียไม่ต้องกังวล !!

รถเสียไม่ต้องกังวล เบอร์โทรฉุกเฉินช่วยได้

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรมีไว้ติดตัวอยู่เสมอ นั่นก็คือเบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับรถยนต์ เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าในอนาคตรถยนต์ที่เราขับอยู่นั้นจะเกิดความเสียหายหรือไปประสบอุบัติเหตุตอนไหน