ป้ายกำกับ เล่มทะเบียนรถหาย

My car registration book is lost

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร

หากเราทำเล่มทะเบียนรถยนต์หายแล้วต้องการขอใหม่ จะต้องทำตามขั้นตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ มาดูกันเลยว่าขั้นตอนในการขอเล่มทะเบียนรถใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้าง