ป้ายกำกับ ใบขับขี่หมดอายุ

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว

ลืมต่อใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแล้ว ควรทำอย่างไร?!

คนขับรถทุกคนที่มีประเภทใบขับขี่แตกต่างกันไป หากไม่อยากเสียค่าปรับต้องพกใบขับขี่อยู่ตลอดเวลา และเมื่อใบขับขี่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว ควรรีบไปต่อใบขับขี่ทันที อย่าปล่อยให้ใบขับขี่ขาดนานเกินไป