ป้ายกำกับ ไหว้แม่ย่านางรถ วันไหนได้บ้าง

Why respect to Mae Yanang

ออกรถใหม่ ทำไมต้องไหว้แม่ย่านาง ?

ทำไมต้องไหว้แม่ย่านาง คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า รถทุกคัน มีแม่ย่านางที่คอยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทุกสิ่ง